درباره

مهدکودک و پیش دبستانی تبسم یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان دکتر فاطمی است.