درباره

تراشکاری موتوری صبا صنعت (فرامرزی) یک تراشکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.