درباره

کالای برق جروقی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.