درباره

آبمیوه و بستنی مبین یک کافی شاپ واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی، روبروی شهر بازی ملت است.