درباره

فروشگاه گیم پلنت یک فروشگاه کامپیوتر واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.