درباره

ایستگاه تقویت یک ساندویچی و جگرکی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.