درباره

دبستان دخترانه فاطمه الزهرا(س) یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان میدان معلم است.