درباره

چشمه قره بولاخ یک چشمه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.