درباره

دره احمدآباد یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.