درباره

تعمیرگاه CNG و LPG با دستگاه دیاگ نوین سوخت یک تعمیرگاه CNG واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.