درباره

فروشگاه کاشی و سرامیک غفاری یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.