درباره

خیاطی یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.