درباره

روستای کلکش یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.