درباره

جاذبه گردشگری پل باستانی میانه یک جاذبه گردشگری واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.