درباره

دره بلاغ یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.