درباره

ظروف یکبار مصرف شاه محمدی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.