درباره

مصالح ساختمانی سهند یک مصالح ساختمانی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.