درباره

قصر پرده نوین یک پرده سرا واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی، مجتمع تجاری امی تیس است.