درباره

سالن زیبایی بئاتریس یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آزادی است.