درباره

آبمیوه بستنی آیدین یک کافی شاپ واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.