درباره

کاشی و سرامیک مرکزی یک کاشی و سرامیک واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.