درباره

سوپر مارکت حاج غلام یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.