اخبار میانه

شهر هرت - قسمت سوم
صدای میانه · جمعه ساعت ۲۰:۵۴
افتخار آفرینی بانوان ورزشکار میانه در مسابقات استانی جام خوشه چین.
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · جمعه ساعت ۱۷:۵۴
کسب رتبه برتر کانون های ورزشی تربیت بدنی منطقه میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · جمعه ساعت ۱۷:۵۳
کسب چهار رتبه کشوری توسط مدارس منطقه میانه در حوزه انجمن اولیا و مربیان
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · جمعه ساعت ۱۷:۵۳