اخبار میانه

مصوبات کارگروه "مدرسه مجازی" آموزش و پرورش میانه
قافلان سسی · چهارشنبه ساعت ۲۲:۰۰
 اولویت کار ما در شهرستان کنترل شیوع کروناست
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۲
اطلاعیه توزیع شکر سفید تنظیم بازار درشهرستان میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۸
مرد نقاب دار میانه به دار مجازات آویخته شد
صدای میانه · چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۲
مصوبات کارگروه" مدرسه مجازی" آموزش و پرورش میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۸
دانش‌آموزان میانه ای به کمپین «در_خانه_میمانیم» پیوستند
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۷
فراخوان مدیر آموزش و پرورش میانه برای شرکت دانش آموزان در پویش "درخانه می مانیم"
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۷
اطلاعیه توزیع گوشت قرمز منجمد تنظیم بازار شهرستان میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۷
اطلاعیه توزیع محلول ضد عفونی کننده شهرستان میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · چهارشنبه ساعت ۱۳:۴۷
اطلاعیه توزیع محلول ضد عفونی کننده
صدای میانه · چهارشنبه ساعت ۱۱:۳۵