اخبار میانه

انتقال سیزده مصدوم سوانح جاده ای
صدای میانه · شنبه ساعت ۲۲:۵۴
عملیات آزاد سازی رودخانه شهرچای
قافلان سسی · شنبه ساعت ۱۹:۲۹
سه کشته و مصدوم در تصادف محورهای میانه
صدای میانه · پنجشنبه ساعت ۲۲:۱۷
كسب رتبه برتر دامپزشکی استان
صدای میانه · پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵