اخبار میانه

فرماندار ویژه میانه از تولیدی ماسک هیئت امنای بازار میانه بازدید نمود
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۲۰:۰۱
قافلان 269 منتشر شد
قافلان سسی · یکشنبه ساعت ۱۸:۰۲
می دانم تکراری است!
صدای میانه · یکشنبه ساعت ۱۷:۱۹
اکبر ناصری بعنوان رییس شرکت گاز میانه منصوب شد
قافلان سسی · یکشنبه ساعت ۱۷:۰۷
بسته بودن ورودی آرامستان ها و لغو مراسم اولین عید متوفیان میانه در آستانه سال نو
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۵:۴۷
اهم مصوبات ستاد مدیریت مقابله با شیوع ویروس کرونای شهرستان
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۵:۴۶