اخبار میانه

پایان حکومت زلزله بوزقوش!
صدای میانه · یکشنبه ساعت ۲۳:۴۱
مردم به شایعات در مورد زلزله توجه نکنند
صدای میانه · یکشنبه ساعت ۲۲:۵۵
 مردم به شایعات در مورد زلزله توجه نکنند
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۲۲:۴۹
 کمکهای ویژه ورزش و جوانان به مناطق زلزله زده شهرستان میانه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۵:۰۳