اخبار میانه

حمله زامبی‌های انتخاباتی به زیباسازی شهری!
صدای میانه · یکشنبه ساعت ۲۰:۴۶
حمله زامبی‌های انتخاباتی به زیباسازی شهری!
قافلان سسی · یکشنبه ساعت ۲۰:۴۳
 پشتوانه اصلی برای برگزاری انتخاباتی سالم، اجرای قانون و اشرافیت اطلاعاتی است
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۶:۳۳
فرماندار ویژه میانه از معلول ضایعه نخاعی در یکی از روستاهای شهرستان عیادت نمود
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۲:۵۵
 تجلیل از بانوان شاغل در آموزش و پرورش میانه در بزرگداشت روز زن
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۰:۳۵
 اظهار رضایت ارزیابان وزارتی از روند حوزه سنجش و ارزشیابی منطقه
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۱۰:۳۵
تجلیل از بانوان شاغل در اداره بهزیستی شهرستان میانه به مناسبت مقام والای زن و روز مادر
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه · یکشنبه ساعت ۰۷:۴۸