اجراي طرح برخورد با خودروهاي شوتي و آلودگي صوتي در "میانه"

سرهنگ" حسن رفیعی" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با خودرو های شوتی و آلودگی صوتی با هدف ارتقاء امنیت ...
صدای میانه
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۸

سرهنگ" حسن رفیعی" در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با خودرو‌های شوتی و آلودگی صوتی با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، انتظام بخشی و جلوگیری از بروز تخلفات و هنجارشکنی و همچنین آلودگی صوتی در سطح شهرستان به مرحله اجراء گذاشته شد. وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح ۱۴ دستگاه انواع خودرو که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف وسیله نقلیه خود اقدام به آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان می‌کردند، در سطح شهرستان توقیف و روانه پارکینگ شدند. فرمانده انتظامی شهرستان میانه خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح علاوه بر توقیف ۱۴ دستگاه وسائط نقلیه، تعداد ۳۲دستگاه وسایط نقلیه دیگر دارای تخلف نیز اعمال قانون شدند.  معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان میانه