نگاهی بر عملکرد نمایندگان میانه و استان در مجلس

  در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق ...
صدای میانه
۱۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۶

در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق آمار موجود، میزان فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، بر اساس تعداد مشارکت در رای گیری ها، ارائه پیشنهادات و نیز حضور در مشروح مذاکرات مجلس محاسبه شده است، و به عنوان شاخص فعالیت ایشان در نظر گرفته شده است. ملاک ارزیابی صورت گرفته سامانه شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

در ابتدا ضمن معرفی اسامی نمایندگان راه‌یافته دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی، نمایندگانی که در سامانه شفافیت عضویت دارند بررسی خواهد شد، افرادی که در گزارش عملکرد و شمول بررسی‌های انجام شده در این گزارش نامبرده نشده‌اند و حضور ندارند، در سامانه فوق الذکر عضویت ندارند.

اسامی نمایندگان راه‌ یافته به مجلس شورای اسلامی از استان آذربایجان شرقی که در سامانه شفافیت آراء نمایندگان اقدام به ثبت نام نکرده و آرا و عملکرد آنها در هیچ یک از بخش‌های فوق الذکر شفاف نیست، به شرح زیر است:

1- مسعود پزشکیان

2- علیرضا منادی سفیدان

3- معصومه باشایی بهرام

4- سید علی موسوی

5- غلامرضا نوری قزلجه

6- الله وردی دهقانی

رتبه نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس

جناب آقای محمدحسین فرهنگی نماینده شهر تبریز ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای محمدحسین فرهنگی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 89 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 11 درصد نیز حضور نداشته‌اند. فرهنگی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1652 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1102 رای موافق، 488 رای مخالف و 22 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 40 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 12 در بین نمایندگان

جناب آقای احمد علیرضابیگی نماینده شهر تبریز ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای احمد علیرضابیگی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 89 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 11 درصد نیز حضور نداشته‌اند. علیرضابیگی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1657 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1223 رای موافق، 379 رای مخالف و 12 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 43 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 21 در بین نمایندگان

جناب آقای روح اله متفکرآزاد نماینده شهر تبریز ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای روح اله متفکرآزاد ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 87 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 13 درصد نیز حضور نداشته‌اند. متفکرآزاد در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1627 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1268 رای موافق، 279 رای مخالف و 9 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 71 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 25 در بین نمایندگان

جناب آقای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده شهر تبریز ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 85 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 15 درصد نیز حضور نداشته‌اند. میرتاج‌الدینی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1577 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1178 رای موافق، 248 رای مخالف و 20 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 131 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 42 در بین نمایندگان

جناب آقای مهدی اسماعیلی نماینده شهر میانه ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1707 مورد عملکرد جناب آقای مهدی اسماعیلی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 88 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 12 درصد نیز حضور نداشته‌اند. اسماعیلی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1506 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1034 رای موافق، 275 رای مخالف و 50 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 147 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 65 در بین نمایندگان

جناب آقای علی علیزاده نماینده شهر مراغه ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1669 مورد عملکرد جناب آقای علی علیزاده ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 90 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 10 درصد نیز حضور نداشته‌اند. علیزاده در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1510 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 521 رای موافق، 320 رای مخالف و 371 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 298 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 80 در بین نمایندگان

جناب آقای سیدمرتضی حسینی نماینده شهر میانه ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای سیدمرتضی حسینی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 86 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 14 درصد نیز حضور نداشته‌اند. حسینی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1607 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 823 رای موافق، 267 رای مخالف و 108 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 409 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 93 در بین نمایندگان

جناب آقای سیدحمزه امینی نماینده شهر هشترود ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1645 مورد عملکرد جناب آقای سیدحمزه امینی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 75 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 25 درصد نیز حضور نداشته‌اند. امینی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1227 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 888 رای موافق، 268 رای مخالف و 4 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 67 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 106 در بین نمایندگان

جناب آقای جعفر راستی نماینده شهر شبستر ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1707 مورد عملکرد جناب آقای جعفر راستی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 82 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 18 درصد نیز حضور نداشته‌اند. راستی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1395 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 634 رای موافق، 104 رای مخالف و 193 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 464 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 146 در بین نمایندگان

جناب آقای محمد باقری‌بناب نماینده شهر بناب ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1865 مورد عملکرد جناب آقای محمد باقری‌بناب ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 63 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 37 درصد نیز حضور نداشته‌اند. باقری‌بناب در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1184 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 608 رای موافق، 256 رای مخالف و 35 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 285 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 161 در بین نمایندگان

جناب آقای حسین حاتمی نماینده شهر کلیبر ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1645 مورد عملکرد جناب آقای حسین حاتمی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 74 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 26 درصد نیز حضور نداشته‌اند. حاتمی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1224 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 615 رای موافق، 120 رای مخالف و 23 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 466 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 185 در بین نمایندگان

جناب آقای احمد محرم‌زاده‌یخفروزان نماینده شهر اهر ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1616 مورد عملکرد جناب آقای احمد محرم‌زاده‌یخفروزان ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 62 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 38 درصد نیز حضور نداشته‌اند. محرم‌زاده‌یخفروزان در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 999 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 573 رای موافق، 108 رای مخالف و 61 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 257 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 187 در بین نمایندگان

جناب آقای یوسف داودی نماینده شهر سراب ( استان آذربایجان شرقی ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1669 مورد عملکرد جناب آقای یوسف داودی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 52 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 48 درصد نیز حضور نداشته‌اند. داودی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 874 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 566 رای موافق، 165 رای مخالف و 18 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 125 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

شاخص عملکرد: رتبه 192 در بین نمایندگان

گزارش از عرفان عباسی

Error
Whoops, looks like something went wrong.