پذیرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و مراکز آموزشی تابعه ترکمانچای، ترک و کاغذکنان برای سال تحصیلی 400-99

بهترین فرصت تحصیل برای حضور در بزرگترین مجموعه آموزش عالی شهرستان میانه (دانشگاه آزاد اسلامی میانه) «دانشگاهی با تنوع رشته ها و گرایش های مختلف تحصیلی می باشد که امکان ادامه تحصیل ...
صدای میانه
۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۰

بهترین فرصت تح­صیل برای ح­ضور در بزرگترین مجموعه آموزش عالی شهرستان میانه

(دانشگاه آزاد اسلامی میانه)

«دانشگاهی با تنوع رشته‌ها و گرایش‌های مختلف تح­صیلی می‌باشد که امکان ادامه تح­صیل شما را در همه مقاطع فراهم آورده است. »

روابط عمومی دانشگاه: آغاز ثبت نامحŒ انتخاب رشتهحŒ جذب و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تح­صیلی(بدون آزمون ) از 5 مرداد ماه 1399در مقاطع مختلف تح­صیلی(کاردانی پیوستهحŒ کاردانی ناپیوستهحŒ کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه و مراکز آموزشی تابعه ترکمانچایحŒ ترک و کاغذکنان برای سال تح­صیلی جدید(مهرماه 400-99)

الف) مرح­له اول:

ثبت نام اینترنتی

مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org   از روز یکشنبه Ûµ مرداد ماه و دریافت برگ اح­راز

ب) مرح­له دوم:

تکمیل ثبت نام در واح­د دانشگاهی

مراجعه به واح­د میانه و مراکز آموزشی جهت تح­ویل مدارک و تکمیل ثبت نام.

داوطلبان رشته مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه پس از ثبت نام اینترنتی(مرح­له اول) از تاریخ Û±5 مرداد جهت تح­ویل مدارک و تکمیل ثبت نام به دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه و یا هر یک از مراکزآموزشی ترکمانچایحŒ ترک و کاغذکنان مراجعه نمایند.

«فضای دانشگاهی را با دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه در مح­یط آموزشی با 27 سال فعالیت علمی تجربه کنید. »

مرجعیت علمی و دانش عملی با:

* اساتید متعهد و مجرب با مرتبه علمی استادیارحŒ دانشیار و  استاد

* تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و کارگاهی

* کلاسحŒ سالن‌های چندمنظوره ورزشی با تجهیزات مدرن و استانداردحŒ کتابخانه‌های منح­صر بفرد و...

*برگزاری کلاس‌ها در مح­دوده زمانی تعیین شده برای کارکنان مح­ترم دولت

امکانات آموزشی گسترده با کلاس‌های استاندارد

ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم

مراکز تح­قیقاتی و گلخانه ای مجهز کشاورزی

سایت‌های اینترنت مستقل با تجهیزات کامل شبکه ای

با شرایط استثنایی مالی:

* وام شهریه

* وام هزینه تح­صیلی

* وام کوتاه مدت

* وام بلندمدت دولت با بازپرداخت بعداز فراغت از تح­صیل

* وام مسکن و ازدواج

* تقسیط کامل شهریه

* تخفیف ویژه برای قهرمانان ملی و بین المللی

«بدون نگرانی هزینه و تح£مین شهریه -  با تقسیط کامل »

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام به نشانی www.azmoon.org   ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهیحŒ در صورت تمایل و داشتن شرایطحŒ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ذیل تماس ح­اصل فرمایید:

52220721 – 52240070 - 52240079

رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه:

کارشناسی پیوسته:

❇️ ح­قوق ❇️ ح­سابداری ❇️ زبان و ادبیات فارسی ❇️ آموزش زبان انگلیسی ❇️ اقتصاد ❇️ مدیریت بیمه ❇️ مدیریت دولتی ❇️ علوم ورزشی ❇️ ریاضیات و کاربردها ❇️ فیزیک ❇️ شیمی کاربردی ❇️ شیمی مح­ض ❇️ زمین شناسی ❇️ زیست فناوری   ❇️ زیست شناسی سلولی و مولکولی ❇️ مهندسی برق ❇️ مهندسی شیمی ❇️ مهندسی پلیمر ❇️ مهندسی عمران ❇️ مهندسی معدن ❇️ مهندسی مکانیک ❇️ علوم کامپیوتر ❇️ مهندسی کامپیوتر ❇️ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ❇️ علوم و مهندسی باغبانی ❇️ گیاه پزشکی ❇️ اقتصاد کشاورزی ❇️ مهندسی فضای سبز ❇️ علوم و مهندسی خاک ❇️ باستان شناسی ❇️ مهندسی معماری ❇️ معماری داخلی ------------------------------------------

کارشناسی ناپیوسته:

✳️ بهداشت مواد غذایی ✳️ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ✳️ آموزش زبان انگلیسی ✳️ آموزش و پرورش ابتدایی ✳️ ح­سابداری ✳️ تربیت بدنی و علوم ورزشیحŒ مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ✳️ تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی ✳️ آموزش علوم تجربی ✳️ مهندسی تکنولوژی الکترونیک ✳️ مهندسی فناوری عمران — سد و شبکه ✳️ مهندسی نرم افزار کامپیوتر ✳️ مهندسی فناوری مکانیک — تح£سیسات ح­رارتی و برودتی ✳️ مهندسی فناوری شبکه‌های انتقال برق ✳️ مهندسی فناوری معدن — استخراج معادن زیرزمینی ✳️ مهندسی فناوری متالوژی — ذوب فلزات ✳️ مهندسی فناوری کنترل — ابزار دقیق ✳️ مهندسی تکنولوژی برق — قدرت ✳️ مهندسی فناوری صنایع شیمیایی ✳️ مهندسی فناوری مکانیک خودرو ✳️ مهندسی فناوری جوش ✳️ مهندسی فناوری مکانیک — ماشین ابزار ✳️ مهندسی فناوری عمران — نقشه برداری ✳️ مهندسی فناوری دامپروری — پرورش صنعتی طیور ✳️ مهندسی آبیاری ✳️ مهندسی تولیدات گیاهی — زراعت ✳️ مهندسی تولیدات دامی ✳️ تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ✳️ کارشناسی ح­رفه ای گرافیک — تصویر سازی ✳️ ح­رفه ای طراح­ی و تکنولوژی دوخت ✳️ معماری ✳️ کارشناسی ح­رفه ای مرمت و اح­یاح¡ بناهای تاریخی ✳️ مهندسی اجرایی عمران ------------------------------------------

کاردانی پیوسته:

? کودک یاری — مربی کودک ? ح­سابداری ? امور اداری ? تربیت بدنی — تربیت بدنی ? الکترونیک — الکترونیک عمومی ? الکتروتکنیک — برق صنعتی ? الکتروتکنیک — تح£سیسات الکتریکی ?صنایع شیمیایی — صنایع شیمیایی ? ساختمان — کارهای عمومی ساختمان ? نقشه کشی عمومی — نقشه کشی و طراح­ی صنعتی ? نقشه کشی معماری — معماری ? نقشه برداری — نقشه برداری ? تح£سیسات — تبرید ? مکانیک خودرو — مکانیک خودرو ? تح£سیسات —تهویه مطبوع ? ساخت و تولید — ماشین ابزار ?صنایع فلزی — صنایع فلزی ? متالوژی — ریخته گری ? سفال و سرامیک ? نرم افزار کامپیوتر ? امور زراعی و باغی — تکنولوژی تولیدات زراعی ? امور دامی — تکنولوژی پرورش طیور ? امور زراعی و باغی — تکنولوژی تولیدلت باغی ? گرافیک — گرافیک ? طراح­ی و دوخت — طراح­ی دوخت ------------------------------------------

کاردانی ناپیوسته:

? دامپزشکی ? کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی ? کاردانی آموزش دینی و عربی ? کاردانی آموزش زبان انگلیسی ? کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی ? کاردانی امور بانکی ? کاردانی ح­سابداری ? کاردانی علوم ورزشی ? تربیت معلم آموزش ریاضی ? کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان ? کاردانی فنی برق ? کاردان فنی تح£سیسات تهویه و تبرید ? کاردانی فتی عمران — منابع آب‌های سطح­ی ? نرم افزار کامپیوتر ? کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ? تکنولوژی تولیدات گیاهی ? کاردانی امور زراعی و باغی — تکنولوژی گیاه پزشکی ? معماری

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واح­د میانه