تصویر آخرین پراید تولید شده در سایپا

دیروز در تاریخ 31 تیر 1399 پس از 26 سال، آخرین خودروی پراید هم در ایران تولید و بالاخره خط تولید پراید متوقف شد. ...
صدای میانه
۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۲

دیروز در تاریخ 31 تیر 1399 پس از 26 سال، آخرین خودروی پراید هم در ایران تولید و بالاخره خط تولید پراید متوقف شد.