وضعیت بیسوادی در شهرستان میانه

رییس آموزش و پرورش شهرستان میانه در دیدار با فرماندار، آمار بیسوادی در سطح کشور را‌ دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و آمار بی‌سوادان و کم سوادان شهرستان میانه در میانه ...
صدای میانه
۱۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۱

رییس آموزش و پرورش شهرستان میانه در دیدار با فرماندار، آمار بیسوادی در سطح کشور را‌ دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و آمار بی‌سوادان و کم سوادان شهرستان میانه در میانه و بخشهای تابعه به گزارش شبکه بهداشت و درمان را ۵۰۰۱ نفر عنوان نمود.

رحیم احمدی آمار با سوادی کشور را ۹۴ و ۷ دهم؛ آمار با سوادی استان آذربایجان شرقی را ۹۴ و ۳ دهم درصد و درصد باسوادی قبل از انقلاب کشور را ۵۳ و ۳ دهم و بعد از انقلاب را ۸۴ و ۳ دهم همچنین درصد با سوادی استان بعد از انقلاب را ۹۴ و ۳ دهم درصد بیان کرد.

وی آمار امسال سوادآموزی در میانه را ۲۲۱ نفر خواند و اضافه کرد: در شهرستان میانه پوشش تحصیلی ۱۰۰ درصدی را شاهد هستیم و تنها ۲۱۷ نفر بازمانده از تحصیل از زمانهای گذشته داریم که ۲۲ نفر پیگیر برای شناسایی و جلب و جذب آنها به عرصه آموزش به کار گرفته ایم.

وی در پایان افزود: در ۸۰ درصد کلاس‌های منطقه میانه زنان و در ۲۰ درصد آن مردان آموزش می‌بینند.