فرماندار ویژه میانه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان: :

روابط عمومی ها زبان گویا و صادق ادارات و گوش شنوا برای صدای مردم باشند

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اهمیت و جایگاه روابط عمومی‌ها در ادارات تاکید کرد: روابط عمومی‌ها باید زبان گویا و صادق ادارات؛ همچنین گوش شنوا و صادقی برای صدای مردم و رساندن آن به گوش مسئولین باشند.
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۸

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اهمیت و جایگاه روابط عمومی‌ها در ادارات تاکید کرد: روابط عمومی‌ها باید زبان گویا و صادق ادارات؛ همچنین گوش شنوا و صادقی برای صدای مردم و رساندن آن به گوش مسئولین باشند.

مسعود سعادتی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های شهرستان میانه با اشاره به تحولات حوزه سیستم اداری؛ تغییر سبک زندگی؛ رواج شهرنشینی همچنین تغییر نوع ارتباط مردم با حاکمیت و حکمرانی در جامعه گفت: تا زمانی که مردم با مسئولین همراه نبوده و فهم مشترک بین مردم و مسئولین ایجاد نشده؛ امور جامعه پیشبردی نخواهد داشت.

وی با تصریح بر اینکه اگر بین گوینده و شنونده فهم مشترک حاصل نشود؛ انتقال پیامی نیز اتفاق نخواهد افتاد، گفت: رمز و کلید اصلی روابط عمومی‌ها در برقراری این ارتباط، صداقت است و تنها با وجود این رمز است که مردم به دولت و مسئولین اعتماد خواهند کرد.

فرماندار ویژه میانه با اشاره به نقش کلیدی روابط عمومی‌ها در ارائه اخبار به موقع سازمان‌های متبوع به مردم، به موضوع تخصیص اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریالی در حوزه اشتغال روستایی و عشایری شهرستان و همچنین طرح ویژه ۲۰۹ میلیارد تومانی از سوی دولت با هدف تحت پوشش قرار دادن روستاییان؛ افراد محروم و کارآفرین جوان در سطح کشور و سهم شهرستان اشاره کرده، افزود: از نظر تخصیص اعتبار بعد از تبریز در رتبه دوم قرار داریم اما چون این موضوع از سوی دستگاهها به خوبی در شهرستان اطلاع رسانی نشده و ارتباط صحیح بین مردم و مسئولین برقرار نشده تنها برای یک پنجم اعتبار ۲۰۰ میلیاردی طرح مصوب داریم.

سعادتی بر ضرورت آگاه سازی روابط عمومی‌ها از مسائل اداری توسط روسای ادارات تاکید کرد و گفت: با این آگاه سازی؛  روابط عمومی‌ها خواهند توانست پاسخگوی مردم بوده و حرف و دغدغه مردم را به گوش مسئولین برسانند.

دبیر شورای روابط عمومیهای شهرستان هم در این جلسه بر ضرورت تقویت حوزه خبر و اطلاع رسانی با حمایت مدیران ادارات از روابط عمومی ها؛ خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان تاکید کرد.

رضا امامی شناسایی قابلیتهای خبری هر اداره توسط مسئولین روابط عمومی و نیز برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اداره و برقراری ارتباط صحیح و منطقی توام با صداقت بین مسوولین و مردم را از اصول موفقیت روابط عمومی‌ها در انجام تکالیف و وظایف این حوزه عنوان نمود.

وی از  مدیران ادارات و روابط عمومی‌ها نهایت همراهی با خبرنگاران و اصحاب رسانه در جهت اطلاع رسانیهای لازم و به موقع را خواستار شد.

در ادامه این جلسه، انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها برگزار و رضا غیابی مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی میانه، مهین جعفری مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه و بهزاد طالشی مسئول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بعنوان اعضای هیئت رئیسه و محمدرضا اسدی بعنوان بازرس انتخاب شدند.

همچنین آقایان علیرضا نصیرزاده و ابراهیم اردبیلی نیز با تعداد رای برابر عضو علی البدل انتخاب شدند که با تصمیم گیری، یکی از این دو نفر انتخاب خواهد شد.