توسط اداره برق میانه؛

بهسازی سیم های مسی شهر

بهسازی شهرک امام، خیابان شهید علیزاده، تبدیل سیم مسی به مابل خود نگهدار به طول ۶۶۵ متر و بر کناری تیر‌های چوبی فرسوده از وسط معبر.
معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۲ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۸

بهسازی شهرک امام، خیابان شهید علیزاده، تبدیل سیم مسی به مابل خود نگهدار به طول ۶۶۵ متر و بر کناری تیر‌های چوبی فرسوده از وسط معبر.

روابط عمومی شرکت توزیع برق میانه