آسفالت خیابان های ولیعصر و انتهای خیابان دانشور در شهر ترک

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری ترک، در ادامه فعالیت‌های عمرانی شهرداری ترک در سال 1399 ،  عملیات قیرپاشی و آسفالت خیابان ولیعصر به سمت خانه‌های سازمانی با هزینه کرد مبلغ هشتصد وده میلیون ریال اجرا گردید.

(( روابط عمومی شهرداری ترک))