واژگونی زانتیا در جاده میانه-ترک با یک فوتی

گزارش تصادف واژگونی زانتیا در جاده میانه ترک نرسیده به سد آونلیق فوتی ۱ نفر مصدوم ۳ نفر با حال مساعد توسط کد ترک به بیمارستان منتقل شد. ساعت ۱۴ مورخه ...
صدای میانه
۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۵

گزارش تصادف واژگونی زانتیا در جاده میانه ترک نرسیده به سد آونلیق فوتی ۱ نفر مصدوم ۳ نفر با حال مساعد توسط کد ترک به بیمارستان منتقل شد.

ساعت ۱۴ مورخه ۲۹ شهریور