میانه در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفت

  ۱۰۰ شهر دیگر در وضعیت آبی قرار گرفتند  وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته، در عدد صفر ماند و تعداد شهرهای با ...
صدای میانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۷

۱۰۰ شهر دیگر در وضعیت آبی قرار گرفتند

وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته، در عدد صفر ماند و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۲۰ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهر رسید.

قرمز: ۰ شهر

نارنجی: ۲۰ شهر

زرد: ۲۵۷ شهر

آبی: ۱۷۱ شهر

طبق این نقشه رنگ کرونایی میانه ،آبی شده است.