برخورد شاخ به شاخ کامیون و نیسان در محور میانه تبریز

در اثر برخورد نیسان و کامیون در محور میانه تبریز حوالی چشمه سیدلر در مورخه ۱۳ مرداد ساعت ۱۵ یک نفر مصدوم توسط کارشناسان فوریت های پزشکی کوهسالار میانه به ...
صدای میانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۱

در اثر برخورد نیسان و کامیون در محور میانه تبریز حوالی چشمه سیدلر در مورخه ۱۳ مرداد ساعت ۱۵ یک نفر مصدوم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی کوهسالار میانه به بیمارستان انتقال داده شد. به گزارش رسیده از کارشناسان فوریت‌های پزشکی حال مصدوم وخیم گزارش گردیده است