خبرگزاری مهر:

حال بد درختان پارک جنگلی میانه

هر سال در حالی به تعداد درختان خشکیده پارک جنگلی میانه افزوده می‌شود که وعده‌ها و اظهارات قبلی در خصوص احیای این پارک به سرانجام نرسیده است.
قافلان سسی
۲۶ خرداد ۹۹ ساعت ۱۸:۲۶

هر سال در حالی به تعداد درختان خشکیده پارک جنگلی میانه افزوده می‌شود که وعده‌ها و اظهارات قبلی در خصوص احیای این پارک به سرانجام نرسیده است.