دو نماینده قبلی میانه را رصد کنیم!

برای مردم میانه همیشه دو سؤال در مورد نماینده های دوره قبلی وجود داشته است که اکنون زمان آن است که در مورد دو نماینده دوره قبلی آن را رصد ...
صدای میانه
۲۵ خرداد ۹۹ ساعت ۰۹:۴۶

برای مردم میانه همیشه دو سؤال در مورد نماینده‌های دوره قبلی وجود داشته است که اکنون زمان آن است که در مورد دو نماینده دوره قبلی آن را رصد کنیم:

1ـ دو نماینده قبلی میانه آقایان فرمند و شیویاری، پیش از نمایندگی ساکن میانه بودند. آیا باز ساکن میانه خواهند بود یا مانند تمامی بدون استثنای نمایندگان 10 دوره گذشته، بار سفر از میانه برخواهند بست؟ در ادوار 9 گانه مجلس، آقایان حججی، سلیمی، پزشکی، حاجی اصغری و مددی، ابتدا ساکن میانه بودند لیکن ترجیح دادند پس از نمایندگی ساکن تهران (آقای حججی ساکن قم) باشند.

2ـ در راهیابی این دو نماینده به مجلس، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند تا این دو به مجلس راه یابند و در جایگاه مهم نماینده مجلس، همتراز با وزیران باشند. حال که آن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نیستند، حتی با داشتن سابقه نمایندگی، انتظار می‌رود این دو بزرگوار در جایگاه یک استاندار، معاون وزیر، رئیس یک سازمان ملی یا هر پست مدیریت ملی یا استانی دیده شوند. مردم میانه رصد خواهند کرد که این بزرگوار با تکیه بر یک دوره نمایندگی مجلس، در چه جایگاه مدیریتی قرار خواهند گرفت؟ اکثر نماینده‌های میانه پس از اتمام دوره نمایندگی، حتی در جایگاه یک فرماندار نیز قرار نگرفته اند و مشخص می‌شود که آنان در سطح یک نماینده ملی نبوده اند و بخت و اقبال‌ها آنها را به آن صندلی بلند نشانده بوده است.