وضعیت قرمز کرونایی در میانه ـ باعث مرگ عزیزانمان نشویم

همشهری عزیز! شهر در امن و امان نیست. خیالتان به گزارش مسئولین میانه خوش نباشد. مرگ عزیزانمان را رقم نزنیم. میانه همچنان در بحران است و مرگ همچنان گریبانگیر همشهریانمان ...
صدای میانه
۲۲ خرداد ۹۹ ساعت ۲۲:۵۱

همشهری عزیز! شهر در امن و امان نیست. خیالتان به گزارش مسئولین میانه خوش نباشد. مرگ عزیزانمان را رقم نزنیم. میانه همچنان در بحران است و مرگ همچنان گریبانگیر همشهریانمان است. بیایید از کرونا بترسیم. گزارش رسمی نیز میانه را قرمز نشان می‌دهد.