اندر حکایت جاده های میانه-سرچم و میانه-بستان آباد

شهرستان میانه با 3/5595 کیلومتر مربع مساحت، 30/12 درصد از مساحت استان آذربایجان شرقی را شامل می شود که از این منظر وسیعترین شهرستان آذربایجان شرقی می باشد. شهرستان بزرگ ...
صدای میانه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۴

شهرستان میانه با 3/5595 کیلومتر مربع مساحت، 30/12 درصد از مساحت استان آذربایجان شرقی را شامل می‌شود که از این منظر وسیعترین شهرستان آذربایجان شرقی می‌باشد. شهرستان بزرگ میانه به چهار بخش به نامهای مرکزی، ترکمانچای، کندوان و کاغذکنان و 17 دهستان تقسیم شده است که این واحدهای تقسیمات کشوری مجموعا 397 آبادی و 5 شهر به نامهای میانه، ترکمانچای، آچاچی، آقکند و ترک را در خود جای داده است.جمعیت کل شهرستان میانه 182848 نفر می‌باشد که از این منظر رتبه چهارم استان را دارا می‌باشد. شهر میانه به عنوان مرکز شهرستان با 98973 نفر جمعیت در 165 کیلومتری تبریز واقع شده است.

طول راههای شهرستان میانه 86/1863 کیلومتر می‌باشد که 27/13 درصد از کل راههای استان در این شهرستان قرار دارد، از این مقدار 1/22 کیلومتر آزادراه، 6 کیلومتر بزرگراه و 6/195 کیلومتر راه اصلی می‌باشد.

تا قبل از احداث و بهره برداری از آزاد راه زنجان تبریز، جاده تبریز میانه زنجان تنها راه ارتباطی مسافری و ترانزیتی کلیه شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی به مرکز کشور و همچنین تهران به اروپا بود. اتوبان تهران تبریز و جاده قدیم تهران تبریز(جاده شماره 32)از تهران تا حدود 40 کیلومتری میانه به موازات هم و به فاصله اندکی از یکدیگر از شرق به غرب کشیده شده است. در نزدیکی روستای رجعین جاده قدیم زنجان میانه با قوس 90 درجه ای به سمت شمال از اتوبان جدا می‌شود. این جدایی تا اندکی پس از شهر بستان آباد ادامه دارد.

هرچند احداث اتوبان اهمیت جاده قدیم را کاهش داد ولی جاده شماره 32 از تهران تا مرز بازرگان هنوز هم یکی از راههای مهم و پرترافیک و ترانزیتی کشور به شمار میرود، به طوری که قسمتهای زیادی از این جاده در استانهای تهران، البرز و قزوین به بزرگراه چهار بانده و حتی بیشتر از چهار بانده تبدیل شده است. در محدوده استان زنجان طرح چهار بانده شدن محور زنجان تاکستان در حال اجرا می‌باشد. در استان آذربایجان شرقی از شهر تبریز تا نزدیکی‌های بستان آباد و همچنین از تبریز تا شهر مرند  جاده شماره 32 بصورت بزرگراه چهار بانده احداث شده است.

در حدود 170 کیلومتر از مسیر جاده شماره 32 از سرچم تا بستان آباد که به علت دوری از اتوبان امکان ورود به اتوبان و خروج از آن در میانه‌های راه وجود ندارد و علیرغم تردد بسیار زیاد انواع ماشینهای سنگین و سبک بصورت رخ به رخ به عنوان حلقه مفقوده جاده تهران تبریز بصورت باریک و دو طرفه باقی مانده است که طرح چهار بانده میانه سرچم با وجود تصویب هیات دولت در سال 1385 و گذشت 14 سال هنوز حتی یک کیلومتر آن مورد بهره برداری قرار نگرفته است در صورتی که عملیات اجرایی طرح مزبور در سالهای آینده نیز مانند این 14 سال ادامه یابد تا 50 سال بعد نیز این طرح تکمیل نخواهد شد.برای مسیر میانه بستان آباد نیز در سال 1390در شورای ایمنی ترافیک استان طرح تعریض و جدا سازی باند رفت و برگشت جاده میانه بستان آباد به طول 20 کیلومتر از سمت میانه تصویب و مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان با اولویت 5 کیلومتر ابتدایی آن اقدام نماید. ولی علیرغم گذشت 9 سال هنوز هیچ اقدامی بعمل نیامده است.

با نگاهی به آمار برخورداری شهرستان میانه از نظر انواع راهها و مقایسه آن با سایر شهرستانهای استان، به ذهن آدمی چنین متبادر می‌شود که با وجود 1863 کیلومتر از انواع جاده‌ها که 22 کیلومتر آن آزاد راه و بیش از 195 کیلومتر آن راه اصلی می‌باشد. میانه شهرستانی متمکن از نظر راههای ارتباطی می‌باشد. در صورتی که چنین نیست عبور اتوبان زنجان تبریز از منتهی الیه جنوب شهرستان  و عبور جاده سرچم اردبیل از منتهی الیه شرق شهرستان میانه منجر به افزایش طول راههای موجود در محدوده شهرستان میانه شده اند بدون آنکه این راهها مورد استفاده اکثریت جمعیت این شهرستان قرار بگیرند و اکثریت ساکنان میانه برای رفت و آمد به مرکز استان و مرکز کشور بالاجبار و باید از جاده باریک و پرترافیک و خطرناک دوطرفه استفاده نمایند. این در حالی است که دیگر شهرستانهای استان با وجود مقدار کم انواع راهها، ساکنان آن برای رفت و آمد به مرکز استان و مرکز کشور از بزرگراههای چهاربانده و بیشتر برخوردار هستند.

متاسفانه مسئولان استانی بدون توجه به میزان تردد خودروهای مختلف در جاده‌های استان، برخی از جاده‌های کم ترافیک استان را در اولویت تعریض و چهار بانده کردن قرار داده اند. برای بررسی میزان ترافیک جاده‌های شهرستان میانه و برخی شهرستانهای استان، اطلاعات ثبت شده در 24 ساعت شبانه روز 31 فروردین 1398 در دستگاههای تردد شمار برخی از جاده‌های استان را استخراج و مقایسه نموده ام که نتایج آن جهت بررسی و درک بهتر موضوع در جدول زیر منعکس شده است.

اتوبوس

انواع کامیون و تریلی

سواری و وانت

کل تردد

نام جاده

239

2548

2621

5408

میانه سرچم و بلعکس

274

3014

5646

8934

میانه بستان آباد و بلعکس

127

1659

4391

6177

بستان آباد سراب و بلعکس

369

2921

5363

8753

اتوبان بستان آباد هشترود و بلعکس

122

1164

3569

4873

سراب اردبیل و بلعکس

48

1960

6141

8149

هشترود مراغه و بلعکس

53

814

7277

8144

جلفا مرند و بلعکس

136

1050

8201

9387

تبریز اهر و بلعکس

همانگونه که در جدول فوق مشهود است در میان هشت جاده مورد نظر استان، جاده میانه بستان آباد از نظر کل تردد رتبه دوم و از نظر تردد انواع کامیون رتبه اول را دارا می‌باشد. این در حالی است که قسمتهای زیادی از محورهای سایر شهرستانهای قید شده در جدول فوق چهار بانده شده و بقیه قسمتها هم در حال چهار بانده شدن می‌باشد. ولی در محور پرترافیک و خطرناک میانه بستان آباد حتی یک کیلومتر چهاربانده نیز وجود ندارد.

با این اوصاف از جناب آقای مهدی اسماعیلی نماینده محترم مردم که در آغازین روزهای شروع بکار مجلس جدید تحرکات مثبتی در راستای مرتفع نمودن مشکلات منطقه نشان داد تقاضا دارم ضمن پیگیری تسریع در اجرای طرح چهار بانده میانه سرچم، سازمانهای ذیربط استانی را ملزم به تصویب طرحی برای چهاربانده شدن محور میانه بستان آباد نیز بنمایند.