وضعیت آبی

بستری شدن 17 نفر بر اثر کرونا در میانه

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه از بستری شدن 17 نفر بر اثر کرونا در بیمارستان میانه خبر داد.
قافلان سسی
۲۰ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۲

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان میانه از بستری شدن 17 نفر بر اثر کرونا در بیمارستان میانه خبر داد.