تصویرنگار گزارش عملکرد 90 روزه در زمینه تداوم آموزش در ایام کرونایی

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۱۳ خرداد ۹۹ ساعت ۰۷:۴۳