در سایه بی توجهی ها

فضای سبز میانه متولی ندارد

اگر در خیابانهای اصلی شهر قدم بزنید(وضعیت خیابانهای فرعی و کوچه های شهر به مراتب بدتر است)  بدون شک شاهد رویش انواع علف های هرز در کنار درختان خسته و زخمی از بی مهری را خواهید دید که با شروع فصل بهار در برخی خیابانها تا نزدیک یک متر هم رشد کرده اند و برخی خشک شده و تبدیل به بوته های خشک کنار پیاده روها شده اند. گویی هیچ کس مسئول ساماندهی هرس درختان و این گونه امور در شهرداری میانه نیست.
قافلان سسی
۱۲ خرداد ۹۹ ساعت ۱۱:۴۴

ایجاد فضای سبز در پارکها و رفوژ خیابانها و میادین بخشی از چهره مطلوب شهرها را برای شهروندان فراهم می‌سازد و یکی از نیازهای ضروری و مطلوب شهرنشینی محسوب می‌شوند. کیفیت و کمیت فضای سبز شهری در بهبود شرایط محیطی و نشاط اجتماعینقش موثری دارد و احتیاجات مردم را در بهره برداری از امتیازات مفید این گونه مکان‌ها روز افزون می‌سازد.

اما متاسفانه مردم میانه به خاطر نبود چنین تفکری در مجموعه شهرداری و شورای شهر از نعمت فضای سبز مناسب بی بهره هستند و سالهاست شریانهای تنفسی شهر با خلط بی مسئولیتی دست به گریبان است و حالش خوب نیست.

اگر در خیابانهای اصلی شهر قدم بزنید(وضعیت خیابانهای فرعی و کوچه‌های شهر به مراتب بدتر است)  بدون شک شاهد رویش انواع علف‌های هرز در کنار درختان خسته و زخمی از بی مهری را خواهید دید که با شروع فصل بهار در برخی خیابانها تا نزدیک یک متر هم رشد کرده اند و برخی خشک شده و تبدیل به بوته‌های خشک کنار پیاده روها شده اند. گویی هیچ کس مسئول ساماندهی هرس درختان و این گونه امور در شهرداری میانه نیست.

غالب شدن این تفکر در مجموعه فضای سبز شهرداری میانه و تمرکز بر انجام امورات روتین از پیش تعیین شده! باعث رها شدن فضای سبز شهر به حال خود شده به طوری که شاهد رویش بی حد و حساب علف‌های هرز در محل گلکاری‌ها هستیم(قد و اندازه علف‌های هرز نشان می‌دهد که بیش از یکماه است کسی توجهی به محل نکرده). احتمالاً مسئولین محترم فضای سبز به بهانه فصلی بودن گلهای تزئینی کاشته شده، بر این باور هستند که "اینها فصلی هستند و فصل دیگه عوض می‌شوند پس نیازی نیست علف کش زده بشه و علفهای هرز آن هم چیده شوند"

با نگاهی به عکس رفوژ یکی از میدان اصلی شهر، خودتان قضاوت کنید که آیا فضای سبز میانه متولی دارد یا به حال خود رها شده است؟