اطلاعیه

تمدید فراخوان مشارکت در تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی) به مدت 24 ساعت

تمدید فراخوان مشارکت در تاسیس مراکز خدمات بهزیستی(+ زندگی) به مدت 24 ساعت
قافلان سسی
۱۲ خرداد ۹۹ ساعت ۰۹:۴۱