تلاش جوانان مسجدی روستای کرامه در مبارزه با کرونا

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری نور الائمه گفت: همانطور که روزی دشمن به خاک ما تجاوز کرده بود و همگی از آن دفاع کردیم امروز نیز باید تمامی افراد جامعه برای ریشه‌کنی کامل کرونا مبارزه کنند.
قافلان سسی
۱۰ خرداد ۹۹ ساعت ۱۰:۳۷

«توح­ید عربلویی »  در گفت‌وگو با  خبرنگار خبرگزاری شبستان با بیان ضرورت مشارکت عمومی در بح­ران‌های اجتماعی بخصوص در بیماری همه‌گیر کروناحŒ گفت: با توجه به سرعت انتشار کویدÛ±Û¹ و جدی بودن خطر ابتلاح¡حŒ واقعا این مشکل با تلاش و ایثارگری بخشی از افراد جامعه ح­ل شدنی نیست و باید همگی ح­داقل با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی سهمی در این مبارزه داشته باشیم.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری نور الائمه  روستای کرامه از توابع شهرستان میانه با اشاره به نقش کانون‌های مساجد در منسجم کردن ح­رکت‌های اجتماعیحŒ افزود: این مراکز بومی مذهبی به دلیل آشنایی کامل با فرهنگ و موقعیت منطقه خود می‌توانند به طور مثال در بح­ران کرونا با شکل دهی و خلق ح­رکت‌های جهادی نقش بزرگی در تکمیل اقدامات سراسری نظام سلامتحŒ ایفا کنند.

وی در ادامه سخنان خود با برشمردن بخشی از اقدامات کانون فرهنگی هنری نور الائمه در راستای مبارزه با کروناحŒ گفت: از اولین روزهای انتشار خبر شیوع کویدÛ±Û¹ در کشور جهت مقابله با خطر اح­تمالی ورود این ویروس منح­وس به روستای کرامه یک سری اقدامات پیشگیرانه انجام داده‌ایم که مهم‌ترین آن ضدعفونی و گندزدایی معابر و اماکن عمومی می‌باشد که به صورت دوره‌ای و هر چند روز یکبار زیر نظر کارشناس خانه بهداشتحŒ اجرا می‌شود.

عربلویی با تشکر از مساعدت دهیاری جهت تح£مین هزینه خرید مواد ضدعفونی کننده و در اختیار گذاشتن اقلام مورد نیازحŒ مانند تراکتور و سم‌پاش توسط اهالی روستاحŒ اضافه کرد: این اقدام که به همت Û³ نفر از فعالین کانون فرهنگی هنری نور الائمه با رعایت کامل نکات بهداشتی انجام می‌شود به امید خدا در کنار دیگر اقدامات تکمیلی تا ریشه‌کنی کامل کرونا ادامه خواهد داشت.

او در تکمیل توضیح­ات خود با ابراز خرسندی از همکاری خوب اهالی کرامه اظهار داشت: در کنار گندزدایی معابر عمومی طرح­ بالابردن سطح­ آگاهی عمومی و غربال‌گری خانه به خانه را با مراجعه ح­ضوری به درب منازل روستائيان در دهه اول فروردین اجرا کردیم و با پیشنهاد کارشناس خانه بهداشت و تقبل بزرگان و ریش سپیدان آبادی جهت کاهش خطر ابتلاح¡ به کرونا به همراه تعطیلی میدان والیبالحŒ برگزاری هرگونه مراسم عروسی و ختم تا اعلام وضعیت سفید توسط وزارت بهداشت و درمان به تعویق افتاد.