توزیع 3660 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان میانه

مقدار 3660 تن کود شیمیایی اوره در پنج ماه نخست سالجاری در شهرستان میانه توزیع شد.
قافلان سسی
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۱

به گزارش قافلان سسی به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، مقدار 3660 تن کود شیمیایی اوره در پنج ماه نخست سالجاری در شهرستان میانه توزیع شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اعلام این مطلب افزود: کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، بر اساس پهنه بندی و سهمیه اختصاصی از سوی مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مذکور، از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش این مدیریت،  در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع شد.