دستگیری شکارچیان سهره های طلایی در بخش ترکمانچای

حیدر علی امیرزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در طی عملیات گشت و کنترل موفق به دستگیری دو نفر متخلف صید و ...
صدای میانه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۹

حیدر علی امیرزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در طی عملیات گشت و کنترل موفق به دستگیری دو نفر متخلف صید و شکار شدند.

وی افزود:از متخلفین ۱۲ قطعه سهره طلایی به همراه ادوات شکار شامل دو رشته تور دامی، سه عدد قفس جمع آوری پرنده ضبط گردید و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.