معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از پروژه های عمرانی شهر میانه بازدید نمود

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه میانه
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۷

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از روند اجرای آسفالت‌ریزی کمربندی پاسداران به طول یک کیلومتر بازدید نمود.

اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات شهرداری میانه تامین و از امروز عملیات آسفالت ریزی آن شروع و تا پایان هفته به اتمام می‌رسد.

دکتر محمد رضا مشایخی همچنین از پروژه آسفالت ریزی شهرک نیروی انتظامی به طول ۶۰۰ متر نیزبازدید نمود.